Ik doe mee

Meld je gratis aan voor de open training

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen.

Voor wie?

De VOG in de sport is gratis voor vrijwilligers die werken in een vrijwilligersorganisatie met minderjarigen of (verstandelijk) gehandicapten. Hieronder vind je de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een gratis VOG.

 1. De vrijwilliger vervult een vrijwilligersfunctie bij de sportvereniging/ sportbond waarbij de onkostenvergoeding niet meer dan € 1.500,- op jaarbasis bedraagt.
 2. De vrijwilliger werkt in het uitoefenen van zijn/haar functie met minderjarigen (onder de 18 jaar) of (verstandelijk) gehandicapten (in alle leeftijden).
 3. De organisatie, waarbij de vrijwilliger vrijwilligerswerk uitvoert, is een sportorganisatie.
 4. De sportvereniging/ sportbond waarbij de vrijwilliger vrijwilligerswerk uitvoert, is een rechtspersoon, heeft een Kamer van Koophandel nummer en geen winstoogmerk.

Kijk op de website van NOC*NSF voor meer informatie.

Aanvragen

De VOG is structureel gratis aan te vragen voor vrijwilligers in de sport. Om de VOG gratis aan te vragen, doorloopt u onderstaande stappen.

 1. Meld je organisatie aan via de website www.gratisvog.nl

  Bij het aanmelden voer je gegevens van de organisatie in, zoals het KVK-nummer. Daarnaast beantwoord je vragen waarmee getoetst wordt of je aan de voorwaarden voor de Regeling gratis VOG voldoet. Hiervoor moet je onder andere laten zien dat je breder preventief beleid voert, door middel van het uploaden van een document of het verwijzen naar de website.

  NOC*NSF geeft vervolgens een advies aan het ministerie van Veiligheid en Justitie, waarna je maximaal 10 weken later (maar waarschijnlijk eerder) bericht krijgt of je bent toegelaten tot de Regeling gratis VOG.

  Meer informatie over het breder preventief beleid, vind je op de website van NOC*NSF.
 2. Vraag e-Herkenning aan

  Als je organisatie VOG’s gaat aanvragen (na goedkeuring van deelname door het ministerie), dan moet je organisatie een e-Herkenning hebben, omdat het om betrouwbare en persoonlijke gegevens gaat. Je kunt eHerkenning aanvragen via de website www.eherkenning.nl. Voor de VOG-aanvraag is een betrouwbaarheidsniveau 1 voor eHerkenning voldoende. De kosten voor het aanvragen liggen tussen de € 5,00 en € 15,00 per jaar.
 3. Klaarzetten van de VOG voor je vrijwilliger 

  Als vereniging neem je de eerste stap voor het aanvragen van een VOG. Dit doe je via de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Daar geef je aan dat het gaat om omgang met minderjarigen (profiel 84) en/of mensen met verstandelijke beperking (profiel 85). Mocht de vrijwilliger binnen je club ook omgaan met gevoelige informatie of financiën, dan kun je dat als extra optie (gratis) laten screenen.

  Vervolgens vul je de volgende gegevens in voor de vrijwilliger; volledige naam, e-mailadres en geboortedatum.

  De vrijwilliger ontvangt vervolgens een e-mail met een link naar het formulier.
 4. De vrijwilliger rond de VOG aanvraag af

  De vrijwilliger kan met zijn of haar DigiD inloggen en vult de benodigde gegevens aan. De COVOG beoordeelt de aanvraag en na goedkeuring, ontvangt de vrijwilliger de VOG per post.
 5. De vrijwilliger overhandigt de VOG aan de organisatie

  Je kunt er ook voor kiezen dat de vrijwilliger het origineel laat zien aan de club en levert daarna een kopie aan waardoor het origineel in bezit blijft van de vrijwilliger.

  LET OP; een VOG is niet gratis wanneer deze aangevraagd wordt via de gemeente of digitaal zonder dat uw organisatie een bevestiging heeft gehad van aanmelding!

Boccia maakt gebruik van Cookies

Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen.

OK